DZESĒŠANAS SISTĒMA

Dzesēšanas sistēmas uzdevums ir aizvadīt siltumu no motora darba virsmām. Motoram darbojoties, darba takts laikā temperatūra cilindrā var sasniegt pat 2500° C. Tā ir temperatūra, kas tuva dažu motorā izmantoto metālu kušanas temperatūrai, tāpēc šo siltumu nepieciešams aizvadīt no motora degkameras un to aptverošajām detaļām. Dažādu motora mezglu temperatūra var būt atšķirīga. Motora darba temperatūra parasti ir robežās no 80 līdz 100 °C.
Motora darba temperatūrai jābūt ražotāja paredzētajās robežās. Ja darba temperatūra nav pieļaujamajās robežās, nenotiek pietiekoši efektīga degvielas izsmidzināšana, palielinās berzes detaļu izdilums, eļļas un degvielas patēriņš, pasliktinās izplūdes gāzu toksiskuma rādītāji.

Veicamie darbi pie diagnistikas:

- dzesēšanas šķidruma noplūdes vietu noteikšana;
- dzesēšanas ventilatora siksnas spriegojuma pārbaude;
- dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude;
- dzesēšanas sistēmas sūkņa pārbaude;
- radiatora pārbaude;
- dzesēšanas šķidruma aprites pārbaude (vai nav radusies šķidrua iekļūšanu eļļā) parasti  šādos  gadījumos  eļļa  ir baltā  krāsā. 


DZESĒŠANAS SISTĒMAS BOJĀJUMA PIETEIKUMS